Đàn guitar acoustic Ba Đờn VE-70

Đàn guitar acoustic Ba Đờn VE-70

950,000

đàn guitar acoustic ve-70 cao cấp gỗ thông, ván ép chất lượng cao, gỗ thao lao Bảo hành 6 Tháng.

Đàn guitar acoustic Ba Đờn VE-70-D

Đàn guitar acoustic Ba Đờn VE-70-D

950,000

đàn guitar acoustic ve-70-D cao cấp gỗ thông, ván ép chất lượng cao, gỗ thao lao Bảo hành 12Tháng.

Đàn guitar acoustic Ba Đờn VE-85

Đàn guitar acoustic Ba Đờn VE-85

1,100,000

đàn guitar acoustic ve-85 cao cấp gỗ thông, ván ép chất lượng cao, gỗ thao lao bảo hành 6 tháng

Đàn guitar acoustic Ba Đờn T70

Đàn guitar acoustic Ba Đờn T70

1,150,000

Mã: T70 Mặt: gỗ thông Eo + lưng: ván ép chất lượng cao Cần: gỗ thao lao Mặt phím: gõ mật Ngựa: gõ mật Dây: alice A206 Khóa: Taiwan Bảo hành: 1 năm

Đàn guitar acoustic Ba Đờn D-100

Đàn guitar acoustic Ba Đờn D-100

1,300,000

Mã: D-100 Mặt: gỗ thông Eo + lưng: gỗ hồng đào Cần: gỗ thao lao Mặt phím: gõ mật Ngựa: gõ mật Dây: alice A206 Khóa: Taiwan

Đàn guitar acoustic Ba Đờn J-100

Đàn guitar acoustic Ba Đờn J-100

1,300,000

Mã: J-100 Mặt: gỗ thông sitka, cedar Eo + lưng: gỗ hồng đào chất lượng cao Cần: thao lao Mặt phím: gỗ mật Ngựa: gỗ mật Dây: alice A206 Khóa: Taiwan

Đàn guitar acoustic Ba Đờn J-120

Đàn guitar acoustic Ba Đờn J-120

1,500,000

Mã: J-120 Mặt: gỗ thông Eo + lưng: gỗ hồng đào Cần: gỗ thao lao, có ty chống cong cần Mặt phím: gõ mật Ngựa: gõ mật Dây: alice A206 Khóa: Taiwan

Đàn guitar acoustic Ba Đờn D-120

Đàn guitar acoustic Ba Đờn D-120

1,500,000

Mã: D-120 Mặt: gỗ thông Eo + lưng: gỗ hồng đào Cần: gỗ thao lao, có ty chống cong cần Mặt phím: gõ mật Ngựa: gõ mật Dây: alice A206 Khóa: Taiwan

Đàn guitar acoustic Ba Đờn J-130

Đàn guitar acoustic Ba Đờn J-130

1,600,000

Mã: J-130 Mặt: gỗ thông Eo + lưng: gỗ hồng đào Cần: gỗ thao lao Mặt phím: gõ đen Ngựa: gõ đen Dây: 432 Khóa Japan